Podlaskie. Zasilane Naturą - Uczelnie wyższe i absolwenci
Edukacja

Uczelnie wyższe i absolwenci

Podziel się

Trzy największe uczelnie w regionie – Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku od lat kształcą na najwyższym poziomie, a projekty studentów i absolwentów są doceniane w całym kraju i za granicą.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Politechnika Białostocka

To największa w województwie uczelnia techniczna. Kandydaci mogą wybierać spośród 30 przyszłościowych kierunków (takich jak informatyka, automatyka i robotyka czy architektura) i już podczas studiów rozpoczynać praktyki we współpracujących firmach.

Od architektury po informatykę

Politechnikę tworzy sześć wydziałów: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Mechaniczny, Inżynierii Zarządzania. Uczy się na nich blisko 7,5 tysięcy studentów. Część z nich prowadzona jest w języku angielskim – w tym Construction and Building Systems Engineering, Logistics, Mechatronics, Management.

Kampus w sercu miasta

Kampus Politechniki to tętniące życiem miasteczko akademickie. Podczas Juwenaliów przyciąga wszystkich białostockich studentów; mieści się tu klub “Gwint” i rozgłośnia radiowa Akadera. Domy studenta Politechniki Białostockiej oferują blisko 1400 miejsc – położone są niemal w centrum Białegostoku, a jednocześnie blisko parku.

Wynalazki i startupy

Zrzeszeni w 60 kołach naukowych studenci politechniki za swoje projekty wielokrotnie zdobywali laury na arenie międzynarodowej. Najgłośniejsze osiągnięcia związane z uczelnią to m.in. słynne łaziki marsjańskie, nagrodzone w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych, bolidy Cerber Motorsport, wynalazki Petrosa Psyllosa, ujętego przez Forbes wśród największych europejskich innowatorów technologicznych, czy edukacyjny robot Photon, wyróżniony w 2018 roku Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii “Najlepszy polski startup”.

CNK
Politechnika Białostocka
CNK
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

UMB od lat przoduje w rankingach jako najlepsza uczelnia akademicka w tej części Polski.

Od ponad 70 lat kompleksowo kształci profesjonalną kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Do tej pory mury Uniwersytetu Medycznego opuściło 30 000 Absolwentów.

Międzynarodowa uczelnia

Obecnie na 16 kierunkach studiów, na studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej studiuje ponad 5700 osób – w tym ponad 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą z 37 krajów, m.in. z Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii. 

UMB to jedyna polska uczelnia, która jest laureatem konkursu programu Horyzont 2020 COFUND 2016 (Działania M. Skłodowskiej-Curie), w ramach którego realizuje unikalne międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i statystycznej bioinformatyki.

Badania i rozwój

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla regionu i kraju. Jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie i przyczyniających się do rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę i bioinformatykę. 
 
Uniwersytet prowadzi również, unikalne w tej części Europy, badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus) oraz unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. W 2019 r. Uczelnia zajęła 11. miejsce w prestiżowym konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który wyłonił 20 najlepszych polskich uczelni wyższych.
 

Jedyny taki kampus w mieście

Siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieści się w przepięknym, XVIII-wiecznym Pałacu Branickich, w samym sercu miasta, wokół którego w bliskiej odległości znajdują budynki dydaktyczno-naukowe, sportowe, uniwersyteckie szpitale oraz akademiki Uczelni.
 

Działalność studencka

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku działają najstarsze organizacje studenckie Białegostoku, takie jak Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Akademicki Związek Sportowy, Chór UMB czy też Klub Studencki ConieCo. Obecnie na UMB zarejestrowanych jest 87 Studenckich Kół Naukowych i 17 organizacji studenckich, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania. Uczelnia wspiera studentów i młodych naukowców, wspomaga osoby, które angażują się w projekty i chcą rozwijać się naukowo.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jedna z największych uczelni w północno-wschodniej Polsce. Na 9 wydziałach (w tym jednym zagranicznym – w Wilnie) kształci blisko 11 tys. studentów na kierunkach społecznych, humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Różnorodny

Studenci do wyboru mają ponad 30 kierunków – większość z nich uzyskało pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dbającej o spełnianie standardów jakościowych na uczelniach wyższych. Wydział Prawa od lat znajduje się w czołówce rankingów szkół. Pięć z dziewięciu wydziałów prowadzi również studia doktoranckie.

Z inicjatywy UwB powstała Sieć Uniwersytetów Pogranicza zrzeszająca uczelnie z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, wspólnie realizujące projekty naukowe i ubiegające się o międzynarodowe granty. Uniwersytet kształci studentów także w językach obcych – w rosyjskim i angielskim.

Nowoczesny

Zajęcia z kierunków matematyczno-przyrodniczych od kilku lat odbywają się w nowym kampusie – jednym z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce, wyróżnionym tytułem Podlaskiej Marki. Nowoczesne centrum edukacyjne powstało w otoczeniu natury, a na ponad 38 tysiącach m. kw. znajduje się aż 840 pomieszczeń – sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów. Na terenie kampusu mieści się również ogólnodostępne Uniwersyteckie Centrum Kultury, które organizuje spektakle, wystawy i koncerty.

Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Podziel się
Odwiedź nas