Podlaskie. Zasilane Naturą - Kontakt

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
kontakt@podlaskie.eu
tel. (+48) 85 66 54 549
 
 
Biuro Współpracy z Zagranicą i Promocji
tel. (+48) 85 66 54 144
Promocja
tel. (+48) 85 66 54 452
Odwiedź nas