Podlaskie. Zasilane Naturą - Poznaj Podlaskie
podlaskie_outline3

Oto Podlaskie

Mapa Europy

Geograficzne
centrum Europy

Leży w Polsce
północno-wschodniej

Mapa Europy Polska Podlasie

Graniczy z Litwą
i Białorusią

LT BY Mapa Europy

Stolicą jest Białystok, 10. pod względem wielkości miasto w Polsce

Mapa Europy

Białystok
297 500 mieszkańców

Lasy i puszcze

1/3 powierzchni
województwa pokrywają
puszcze

Las
Żubry

Znajdziesz tu aż 4 parki narodowe: Biebrzański, Białowieski, Wigierski i Narwiański - to największa powierzchnia terenów chronionych ze wszystkich województw.

Suwalszczyzna

Puszcza Białowieska jest jedynym zachowanym lasem pierwotnym w skali całej Europy. W Biebrzańskim Parku Narodowym, największym w Polsce, mieszka ⅓ krajowej populacji łosi.

Puszcza Białowieska

Na północnych krańcach województwa leży Suwalski Park Krajobrazowy, pierwszy park krajobrazowy utworzony na terenie Polski. Tu, na obszarze ukształtowanym przez lodowiec, znajduje się najgłębsze polskie jezioro: Hańcza (106 m).

Biebrza

Symbolem regionu jest żubr. Województwo podlaskie zamieszkuje ponad połowa polskiej populacji.

Podlaskie jest wielokulturowe

Podlasie fot. Paweł Tadejko

Podlaskie to województwo najbardziej zróżnicowane pod względem etnicznym i kulturowym. Obok katolików, żyje tu najliczniejsza w Polsce społeczność prawosławna. Jest tu najstarszy meczet w Polsce: we wsi Kruszyniany, zamieszkałej przez polskich Tatarów.

W obyczajach, sztuce, architekturze i kuchni regionu żywe są ślady wielokulturowej historii. Żyjąca tu niegdyś społeczność żydowska, mniejszości litewskie i białoruskie, tworzą niespotykane kulturowe bogactwo pogranicza.

Podlaskie okiennice
Podlaskie niebo
Podlaskie w liczbach:
Około 1,2 mln
Liczba ludności
20 187 km2
Powierzchnia województwa
297 500 mieszkańców
Mieszka w Białymstoku
59 osób / km2
Najmniejsza w Polsce gęstość zaludnienia
210 km
Do Lotniska Chopina w Warszawie
podlaskie_outline3

Oto Podlaskie

Mapa Europy

Geograficzne
centrum Europy

Leży w Polsce
północno-wschodniej

Polska Podlasie Podlasie Podlasie

Graniczy z Litwą
i Białorusią

LT BY Mapa Europy

Stolicą jest Białystok, 10. pod względem wielkości miasto w Polsce

Białystok
297 500 mieszkańców

Lasy i puszcze

1/3 powierzchni
województwa pokrywają
puszcze

Las
Żubry Suwalszczyzna Puszcza Białowieska Biebrza

Znajdziesz tu aż 4 parki narodowe: Biebrzański, Białowieski, Wigierski i Narwiański - to największa powierzchnia terenów chronionych ze wszystkich województw.

Puszcza Białowieska jest jedynym zachowanym lasem pierwotnym w skali całej Europy. W Biebrzańskim Parku Narodowym, największym w Polsce, mieszka ⅓ krajowej populacji łosi.

Na północnych krańcach województwa leży Suwalski Park Krajobrazowy, pierwszy park krajobrazowy utworzony na terenie Polski. Tu, na obszarze ukształtowanym przez lodowiec, znajduje się najgłębsze polskie jezioro: Hańcza (106 m).

Symbolem regionu jest żubr. Województwo podlaskie zamieszkuje ponad połowa polskiej populacji.

Podlaskie jest wielokulturowe

Podlasie fot. Paweł Tadejko

Podlaskie to województwo najbardziej zróżnicowane pod względem etnicznym i kulturowym. Obok katolików, żyje tu najliczniejsza w Polsce społeczność prawosławna. Jest tu najstarszy meczet w Polsce: we wsi Kruszyniany, zamieszkałej przez polskich Tatarów.

W obyczajach, sztuce, architekturze i kuchni regionu żywe są ślady wielokulturowej historii. Żyjąca tu niegdyś społeczność żydowska, mniejszości litewskie i białoruskie, tworzą niespotykane kulturowe bogactwo pogranicza.

Podlaskie okiennice
Podlaskie niebo
Podlaskie w liczbach:
Około 1,2 mln
Liczba ludności
20 187 km2
Powierzchnia województwa
297 500 mieszkańców
Mieszka w Białymstoku
59 osób / km2
Najmniejsza w Polsce gęstość zaludnienia
210 km
Do Lotniska Chopina w Warszawie
Odwiedź nas