Podlaskie. Zasilane Naturą - Prof. Leon Tarasewicz
Prof. Leon  Tarasewicz

Tu żyję, tu pracuję

Prof. Leon
Tarasewicz

Jeden z najważniejszych polskich współczesnych artystów. Mieszka w miejscowości Waliły na Białostocczyźnie, gdzie urodził się w 1957 roku. W swojej twórczości wciąż przekracza granice tak starej i, wydawałoby się, dobrze już rozpoznanej dziedziny sztuki, jaką jest malarstwo. Jest autorem logo województwa podlaskiego: żubra utkanego z kolorów.

Waliły, czyli centrum świata

Pochodzi z małej wsi Waliły – i mieszka tu właściwie całe życie. Tworzy, pielęgnuje ogród i hoduje egzotyczne gatunki kur. Tu jego rodzina żyła od pokoleń. Zawsze podkreśla swoje pochodzenie i białoruskie korzenie. Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu obok Białegostoku, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ma tytuł profesora sztuk plastycznych, a jego dzieła są wystawiane i kolekcjonowane przez galerie i wielbicieli sztuki współczesnej na całym świecie. Jednak to podlaską wieś uważa za swoje “centrum świata”, którego pejzaż i natura są stałymi punktami odniesienia w jego twórczości.

Przekraczając ramy

Oryginalna formuła malarstwa Tarasewicza zrodziła się z obserwacji podlaskiego pejzażu. Artysta w syntetyczny sposób przedstawia lasy, pola, ptaki. Powtarzalny rytm przyrody portretuje używając charakterystycznych plam i pasów koloru, a także światła, które mimo swojej pozornej niematerialności jest najbardziej podstawowym tworzywem malarskim. Słynie z tego, że redefiniuje malarstwo i konsekwentnie przekracza granice obrazu. Wybiera wielkoformatowe płótna, anektuje ściany, podłogi, wnętrza i przestrzenie wokół galerii, w których wystawia. Nieraz każe widzom deptać po obrazach i gubić się w labiryntach malarskich instalacji.

Logo województwa podlaskiego

Profesor Leon Tarasewicz jest autorem logo województwa: żubra utkanego z kolorów. Znajomość dziejów regionu, różnorodności religijnej, krajobrazów i sztuki ludowej zaowocowała stworzeniem znaku, który łączy w sobie tradycję – nawiązanie do krzyżowego haftu ludowego – z barwnymi elementami typowymi dla twórczości artysty oraz odniesieniem do współczesności.

Urodziłem się na Podlasiu i nigdy się stamtąd nie wyprowadziłem. Nawet nie próbowałem. Dlaczego? To nie była decyzja, ja nie miałem wyboru. To jakby zapytać, dlaczego artyści w XIX wieku jeździli do Paryża. Podlaska wieś jest moim naturalnym środowiskiem, mikrokosmosem.

Odwiedź nas